Gaeilge agus Fáilte!

 

Cuireann aturnaetha P. O’Connor & Son, réimse cuimsitheach seirbhísí dlíthúla agus comhairle ar fail do ghnólachtaí, do dhaoine agus carthanachtaí.

Airteagal 8 Bunreacht na hÉireann
1 Ós í an Ghaeilge an teanga náisiúnta is í an phríomhtheanga oifigiúil í.
2 Glactar leis an sacs-Bhéarla mar theanga oifigiúil eile.
3 Ach féadfar socrú a dhéanamh le dlí d’fhonn ceachtar den dá theanga sin a bheith ina haonteanga le haghaidh aon ghnó nó gnóthaí oifigiúla ar fud an stáit ar fad nó in aon chuid de.

Soláthraíonn an gnólacht P. O’Connor & Son, seirbhís dlí dhátheangach agus tá muid bródúil a bheith in ann seirbhísí dlí a chur ar fáil as Gaeilge.

Más seasamh sa seomra chúirte atá uait nó cursaí maoine, tá muid sásta déileáil le gach gné de do idirbheart i nGaeilge.

Is minic gur dúchlán mór é do chliant a chuid chúrsaí ghnó a reactáil trí ghaeilge ach tá an ghnólacht P. O’Connor & Son ag dúil go mór chun chinntiú nach mbeidh aon deacrachtaí ag aon cliant atá ag iarraidh gaeilge a úsáid agus is minic a mbíonn ar an gnólacht seasamh in aghaidh an Stáit chun cáipéisí agus reachtaíocht a fháil as gaeilge.

Tá sé de cheart Bunreactúil ag gach uile saoranagh in Éirinn gaeilge a labhairt. Labhair í!
Tá clú agus cáil bainnte amach ag na dlíodóirí agus an fhoireann sa gnólacht le saineolais dlíthiúil. Usáideann an ghnólacht bhealaigh muiníneach agus nua-aimseartha chun réiteach na faidhbe a fháil agus usaidtear foireann chun réiteach phraiticiúla agus éifeachtúil a fháil ó thaobh costaisí.

 

Irish-Law-Awards-Irish-Language-Practitioner-of-the-year-2017-Samantha-Geraghty-P-O'Connor-&-Son-solicitors

Airteagal 8 Bunreacht na hÉireann
1 Ós í an Ghaeilge an teanga náisiúnta is í an phríomhtheanga oifigiúil í.
2 Glactar leis an sacs-Bhéarla mar theanga oifigiúil eile.
3 Ach féadfar socrú a dhéanamh le dlí d’fhonn ceachtar den dá theanga sin a bheith ina haonteanga le haghaidh aon ghnó nó gnóthaí oifigiúla ar fud an stáit ar fad nó in aon chuid de.